top of page
z vernisáže první výstavy umělecké skupiny Modřanen Schule v dejvické kavárně Za Školou

Umělecká skupina Modřanen schule

byla založena na přelomu let 2016 a 2017 a od té doby se její členové pravidelně scházejí ve svém modřanském ateliéru kde společně pracují na obrazech a objektech které následně prodávají a výtěžek věnují neziskové organizaci Tosara.

Manifest umělecké skupiny Modřanen Schule

My Modřanen Schule se profilujeme jako jedna z nejvýznamnějších avantgardních škol umění designu a architektury a jsme mimořádně důležitým učilištěm a střediskem moderní výtvarné práce v dané oblasti. 

 

Elementárním principem našeho progresivního směru je radikální spolehnutí se na momentální inspiraci a uměleckou vizi.

 

Náš projev se nenechává svazovat limity partikulárních uměleckých žánrů. Au contraire! Jsou pro nás výzvou!

 

Nebojíme se zaujmout nekompromisní politické stanovisko a promítnout jej do své tvorby. Tvrdě se vymezujeme vůči současnému politickému establishmentu a profilujeme se eurosurrealisticky.

 

Naše aktivity jsou nevýdělečné. Veškerý zisk z prodeje uměleckých děl putuje neziskové organizaci Tosara, která se věnuje vzdělávání dětí ze sociálně slabých rodin.

členové skupiny

Štěpánka Koutná

Josefina Pekárková

Eva Nováková

Kateřina Peikerová 

Jana Drnková

Anna Pospíšilová

Martina Jarošová

Terka Peteříková 

Klára Uličná

Martin Šindelář

Jan Rücker

Jan Pospíšil

Michal Truhlář

Richard Pekárek

Milena Nečásková

Sandra Metaxas

David Metaxas

Kontakt
bottom of page