top of page
  • Obrázek autoraModřanen Schule

Second Hand Live: Objekty a fotografie


 

akad. sochař Jiří Čujan

Second Hand Live: Objekty a fotografie

Výběr z celoživotní tvorby In Memoriam

12. 5. 30. 5. 2019


 

V květnu 12. 5. 30. 5. 2019 uspořádala umělecká skupina Modřanen Schule výstavu Viničním domku v Modřanech. Tato výstava byla věnována akademickému sochařovi Jiřímu Čujanovi, duchovnímu otci a členu Modřanen Schule, který na podzim roku 2018 navždy opustil tento svět ve věku 37 let.


K vidění byly některá díla ze série plastik a rytin Andere Kinder, dále sbírky fotografií z camera obscura a středoformátového fotoaparátu, měděné plastiky, dřevěné sochy a zrcadla. Součástí vernisáže byla performance Modřanen Schule a koncert skupiny CH3 Jazz.
 

Jiří Čujan alias Jiřička se narodil v Praze roku 1980. Na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze vystudoval obor Umělecké řezbářství a v této umělecké linii pokračoval na Západosaské vysoké škole ve Zwickau pod vedením prof. Bruna Raetsche. Studium završil v roce 2011 na Akademii výtvarných umění v Drážďanech v ateliéru Sochařské a prostorové koncepty u prof. Eberharda Bossleta, kde získal prestižní stipendium Heinricha Bölla.


Jiřička žil, pracoval a vystavoval střídavě v Německu a České republice. Jeho sochy, loutky a fotografie vznikaly v ateliéru v Drážďanech a v malé vesničce Františky na Vysočině, odkud pocházela jeho rodina. Na svých cestách mezi Drážďany a Vysočinou se občas zastavil i v pražské čtvrti Modřany, kde inicioval v roce 2016 vznik umělecké skupiny Modřanen Schule.


 

Autoři a kurátoři výstavy: Umělecká skupina Modřanen Schule a Diana Kněžínková


Výstava vznikla pod záštitou radního Prahy 12 Pavla Ehrlicha.


Více informací o tvorbě Jiřího Čujana najdete na www.jiricujan.com

56 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page